Home ระเบียบ/กฎหมาย/พรบ.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday37
mod_vvisit_counterThis week133
mod_vvisit_counterLast week370
mod_vvisit_counterThis month832
mod_vvisit_counterLast month1672
mod_vvisit_counterAll days169364

We have: 2 guests online
Your IP: : 54.167.156.247
 , 
Today: มกราคม 19, 2017
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5. พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

6. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

7. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

8. พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

9. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

10. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546

12. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547

14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

15. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

 

ข้อบังคับ
ข้อบังคับข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2525

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2545

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554

 

ระเบียบ

ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2515

คู่มือระเบียบแถว

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ๕๔

เครื่องแบบ (รูป)
001.ผกก.วิสามัญชาย
002.ผกก.วิสามัญหญิง
003.ผกก.สามัญชาย
004.ผกก.สามัญหญิง
005.ผกก.สามัญรุ่นใหญ่ชาย
006.ผกก.สามัญรุ่นใหญ่หญิง
007.ผกก.สมุทรชาย
008.ลูกเสือวิสามัญ(ชาย)
009.ลูกเสือสามัญชาย
010.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
011.ลูกเสือสำรอง
012.ลูกเสือสมุทรชาย

แบบพิมพ์
ลส.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ
ลส.5 รายงานการลูกเสือประจำปี
ลส.6 ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ลส.7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ลส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.9 ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ
ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ลส.12 ใบตั้งกองลูกเสือ
ลส.13 ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ลส.15 บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
ลส.16 บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
ลส.17 บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.18 บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 22:29 น.